Categoria E (B+E) – Scoala auto Oradea AUTOZACH

Categoria E (B+E)


Categoria BE: ansamblu de vehicule a caror masa totala maxima autorizata depaseste 4250 kg, format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca sau o semiremorca a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3500 kg.

Tariful scolii de soferi pentru categoria E (B+E) este de 1200 RON.

Aceasta suma include:
-Orele si cursurile de Legislatie Rutiera, Legislatie Specifica, Conducere Preventiva, Conducere Ecologica si Mecanica
- Gratuit ,exersarea si rezolvarea la calculator de intrebari si chestionare.
- Chestionare la ultimele standarde in vigoare.
- Intreaga procedura de procesare a dosarului dvs.
- Xeroxuri, fotocopii, cereri, documente, etc
- Contravaloarea combustibilului
- Uzura Autovehiculului
- Manopera Instructorului
- Tariful include TVA

Pentru obtinerea certificatului de cazier judiciar: -cerere tip;
-actul de identitate (buletin de identitate / carte de identitate / carte de identitate provizorie);
-certificatul de naştere şi paşaportul, pentru persoanele domiciliate in strainatate;
-taxa in valoare de 0 RON

Pentru persoanele juridice: cererea tip, cu datele complete de identificare şi motivata, se depune de catre persoana juridica, prin reprezentant legal, care trebuie sa-şi dovedeasca calitatea, la unitatea de poliţie pe raza careia işi are sediul social, sucursala, filiala, sau punctul de lucru persoana juridica.

Pentru finalizarea dosarului, sunt necesare urmatoarele taxe:
-Taxa de examinare pentru primele trei examene la categoriile A, A1, B, B1 şi B+E - 0 RON (Evidenta Populatiei , -la Buletine- , sau Primaria Oradea – in Piramida-)
-In cazul in care candidatul a fost respins de trei ori, pentru o noua examinare se achita o taxa de 0 RON indiferent de categoria la care susţine examenul. (Evidenta Populatiei , -la Buletine- , sau Primaria Oradea – in Piramida-)
-Chitanta – contravaloarea permisului de conducere: 64 RON - (Trezorerie - in cadrul Finantelor, langa Piata Mare)

Pentru pentru categoria " BE "testul cuprinde 11 intrebari, timpul de solutionare fiind de 15 minute. Se declara «admis» candidatul care raspunde corect la cel putin 9 intrebari.
Candidatul este declarat respins daca nu raspunde corect in timpul si la numarul minim de intrebari prevazute la alin. (2), precum si in caz de frauda sau de nerespectare a interdictiilor si obligatiilor prevazute la art. 11 alin. (6) si (7).

Examenul pentru obţinerea permisului de conducere consta in:
a) proba teoretica, de cunoaştere a reglementarii circulaţiei rutiere, a noţiunilor elementare de mecanica şi a noţiunilor de prim ajutor;
b) proba practica de conducere a autovehiculului in traseu, de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, corespunzatoare categoriei de permis solicitat corespunzatoare categoriei de permis solicitat;

(1) Examinarea se efectueaza dupa indeplinirea formalitatilor necesare, la sediul serviciului public comunitar competent, constand in: verificarea dosarului de examen, preluarea imaginii faciale si inregistrarea in aplicatia informatica de examinare.

(2) Candidatii sustin proba teoretica in aceeasi zi in care sunt inregistrati in aplicatia informatica de examinare. In caz contrar, inregistrarea isi pierde valabilitatea.

(3) Solicitarea si datele necesare inregistrarii in aplicatia informatica de examinare se pot transmite si de catre scolile de conducatori auto in care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica si practica, prin utilizarea unei aplicatii informatice puse la dispozitie gratuit de catre D.R.P.C.I.V., in baza unui protocol

(4) In situatia prevazuta la alin. (3), candidatii aflati la prima examinare se prezinta in vederea indeplinirii formalitatilor prevazute la alin. (1) si sustinerii probei teoretice, in cel mult 3 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii de catre scoala de conducatori auto. In caz contrar, solicitarea isi pierde valabilitatea, urmand a se proceda potrivit alin. (1) si (2)

(5) Candidatii declarati «admis» la proba teoretica se programeaza pentru sustinerea probei practice, in limita locurilor disponibile si in ordinea solicitarii

(6) Seful serviciului public comunitar stabileste zilnic examinatorii care desfasoara activitati de examinare. Repartizarea examinatorilor, cate unul pentru fiecare programator, se face de catre sistemul informatic, in mod aleatoriu

(7) Programatoarele si anexele la testul de examen se listeaza zilnic, la inceputul programului de lucru, cu exceptia situatiilor de forta majora sau caz fortuit, pe care seful serviciului public comunitar le consemneaza intr-un registru special constituit. Anexa la testul de examen are continutul prevazut in anexa nr. 3 si se listeaza in doua exemplare. La sustinerea probei practice, ambele exemplare ale anexei se completeaza de catre examinator si se semneaza de catre persoanele prevazute in formular, iar unul dintre exemplare se inmaneaza candidatului

(8) Statistica pentru anul precedent privind promovabilitatea la primul examen pentru fiecare scoala de conducatori auto si pentru fiecare instructor auto de pregatire practica se publica anual, pana la 31 martie, pe pagina de internet a D.R.P.C.I.V

(9) In sensul alin. (8), promovabilitatea la primul examen reprezinta raportul procentual, rezultat pe un anumit interval de timp, dintre numarul de candidati proveniti de la o scoala de conducatori auto care au fost declarati «admis», atat la proba teoretica, cat si la proba practica, la prima prezentare, si numarul total de candidati proveniti de la aceeasi scoala care s-au prezentat pentru prima data la examinare. In numarul total nu intra candidatii declarati «admis» la proba teoretica care nu au sustinut proba practica in intervalul de referinta, acestia urmand sa fie cuprinsi in calculul pentru urmatorul interval de referinta. Modalitatea de calcul al promovabilitatii la primul examen se aplica si pentru candidatii care au efectuat pregatirea practica cu un anumit instructor auto.

Persoana declarata „admis” la proba teoretica dar care nu se prezinta la proba practica de conducere a vehiculului in traseu, intr-un termen de cel mult un an de zile de la data absolvirii cursurilor este declarata „respins”, urmand sa efectueze un nou curs de pregatire.
Persoana declarata „respins” se poate programa la un nou examen dupa cel puţin 15 zilede la data la care a fost declarata „respins”, dar nu mai tarziu de un an de zile de la absolvirea cursurilor, in caz contrar urmand sa efectueze un nou curs de pregatire.

Candidatii declarati admisi, la ambele probe, vor putea ridica in ziua lucratoare urmatoare de la Biroul Permise din incinta Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Alba, o dovada inlocuitoare a permisului de conducere(pentru 15 zile), urmand ca permisul de conducere sa fie primit in decurs de 5-7 zile la domiciliul deţinatorilor, prin intermediul Companiei Naţionale Poşta Romana.


Nu ezita sa ne contactezi


Contact