Conditii de inscriere – Scoala auto Oradea AUTOZACH

Conditii de inscriere


  •  Pot efectua cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice şi persoanele care nu au împlinit vârsta minimă prevăzută de prezentul regulament pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia .
  • Pot efectua cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice şi persoanele care nu au împlinit vârsta minimă prevăzută de prezentul regulament pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectivsau, dacă urmează cursurile unei instituţii de învăţământ preuniversitar cu profil auto, nu cu mai mult de 1 an înainte de împlinirea vârstei.

Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă vârsta de cel puţin 16 ani împliniți, pentru categoriile AM, A1 şi B1;

b) să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniți, pentru categoriile A2, B, BE, C1 şi C1E;

c) să aibă vârsta de cel puţin 20 ani împliniţi şi o experienţă de cel puţin doi ani de conducere a motocicletelor din categoria de permis A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru categoria A;

d) să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani pentru categoriile C, CE, D1 şi D1E;

e) să aibă vârsta de cel puţin 24 de ani pentru categoriile D şi DE.

f) să fie aptă din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile pentru care solicită examinarea;

g) să nu fi fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau de furt al unui autovehicul;

h) în cazul în care a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru una din infracţiunile prevăzute la lit. e) să facă dovada că îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.116 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, republicată pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere.

i) să fie aptă din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice.

  • In cazul redobandirii permisului de conducere – in plus: sentinta definitiva, anulare permis conducere de la Serviciul Politiei Rutiere;
  • In cazul cetatenilor straini – declaratie notariala din care sa rezulte ca nu poseda un alt permis de conducere national eliberat de o alta autoritate straina sau ca dreptul de a conduce nu a fost suspendat, retras ori anulat;
  • In cazul strainilor si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, certificatul de cazier judiciar este cel eliberat de Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit legii.

Candidatii cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile de vehicule AM, A1 si B1, trebuie sa prezinte, pe langa documentele prevazute la alin. (2), declaratia autentificata de notarul public, prin care este exprimat acordul parintilor sau, dupa caz, al parintelui caruia minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca, al tutorelui, curatorului sau persoanei in ingrijirea ori supravegherea careia acesta se afla, pentru participarea la examinare 

In cazul in care se solicita obtinerea mai multor categorii, fiecare dosar intocmit pentru categoria solicitata suplimentar trebuie sa contina cate o fotocopie a certificatului de cazier judiciar.


Nu ezita sa ne contactezi


Contact