Informatii examen – Scoala auto Oradea AUTOZACH

Informatii examenIn animatia de mai jos puteti vedea etapele desfasurarii probei teoretice a examenului pentru obtinerea permisului auto.


La intrarea în sala de examinare veti identifica partile componente ale unui post de examinare si anume:

 • camera web, care înregistreaza 3 fotografii ale candidatului în timpul examinarii la momente aleatoare;
 • monitorul Touch Screen care înregistreaza comenzile efectuate de candidat prin atingerea butoanelor corespunzatoare, direct pe ecran;
 • cititorul de cod de bare: codul de bare primit dupa înregistrare trebuie citit pentru a deschide sesiunea de examinare.

 

Configurarea testelor teoretice este urmatoarea:

 • Pentru categoria A: 20 întrebari, trebuie sa raspundeti corect la cel putin 17, maxim 3 erori permise, timp alocat: 20 minute;
 • Pentru categoria B: 26 întrebari, trebuie sa raspundeti corect la cel putin 22, maxim 4 erori permise, timp alocat: 30 minute.

 

Rezolvarea unei întrebari cuprinde 2 operatii:

 • atingerea butoanelor ce corespunnd variantelor corecte (o întrebare poate avea un singur raspuns corect, doua sau trei);
 • dupa selectarea raspunsurilor, puteti alege oricare din optiunile: Raspund mai târziu, Sterge raspunsurile, Trimite raspunsul.

Pe ecran se afiseaza permanent:

 • numarul de întrebari initiale.
 • numarul de întrebari ramase.
 • numarul de raspunsuri exacte.
 • numarul de raspunsuri gresite.
 • timpul ramas.

In cazul în care ati raspuns corect la cel putin 17 întrebari pentru categoria A, respectiv 22 întrebari pentru categoria B, înainte de a expira timpul de examinare, sunteti declarat admis la categoria pentru care ati fost examinat si veti vedea mesajul “Testul a luat sfârsit. Ati fost declarat ADMIS la examenul de teorie” .

La încheierea testarii, sistemul afiseaza rezultatul “Admis” sau “Respins“.

Proba teoretica cuprinde un numar diferentiat de intrebari particularizate pentru fiecare categorie, criteriile de promovabilitate fiind urmatoarele:

a) pentru categoriile AM, A1, A2 si A, testul cuprinde 20 intrebari, timpul de solutionare fiind de 20 minute. Se declara «admis» candidatul care raspunde corect la cel putin 17 intrebari;

b) pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb si Tv, testul cuprinde 26 de întrebari, timpul de solutionare fiind de 30 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 22 de întrebari;

c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE, testul cuprinde 11 intrebari, timpul de solutionare fiind de 15 minute. Se declara «admis» candidatul care raspunde corect la cel putin 9 intrebari
Candidatul este declarat respins daca nu raspunde corect în timpul si la numarul minim de întrebari prevazute la alin. (2), precum si în caz de frauda sau de nerespectare a interdictiilor si obligatiilor prevazute la art. 11 alin. (6) si (7).

 

Examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă în:

a) proba teoretică, de cunoaştere a reglementării circulaţiei rutiere, a noţiunilor elementare de mecanică şi a noţiunilor de prim ajutor; 

b) proba practică de conducere a autovehiculului în traseu, de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, corespunzătoare categoriei de permis solicitat corespunzătoare categoriei de permis solicitat;

Proba practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate.

(1) Examinarea se efectueaza dupa indeplinirea formalitatilor necesare, la sediul serviciului public comunitar competent, constand in: verificarea dosarului de examen, preluarea imaginii faciale si inregistrarea in aplicatia informatica de examinare

(2) Candidatii sustin proba teoretica in aceeasi zi in care sunt inregistrati in aplicatia informatica de examinare. In caz contrar, inregistrarea isi pierde valabilitatea

(3) Solicitarea si datele necesare inregistrarii in aplicatia informatica de examinare se pot transmite si de catre scolile de conducatori auto in care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica si practica, prin utilizarea unei aplicatii informatice puse la dispozitie gratuit de catre D.R.P.C.I.V., in baza unui protocol

(4) In situatia prevazuta la alin. (3), candidatii aflati la prima examinare se prezinta in vederea indeplinirii formalitatilor prevazute la alin. (1) si sustinerii probei teoretice, in cel mult 3 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii de catre scoala de conducatori auto. In caz contrar, solicitarea isi pierde valabilitatea, urmand a se proceda potrivit alin. (1) si (2)

(5) Candidatii declarati «admis» la proba teoretica se programeaza pentru sustinerea probei practice, in limita locurilor disponibile si in ordinea solicitarii

(6) Seful serviciului public comunitar stabileste zilnic examinatorii care desfasoara activitati de examinare. Repartizarea examinatorilor, cate unul pentru fiecare programator, se face de catre sistemul informatic, in mod aleatoriu

(7) Programatoarele si anexele la testul de examen se listeaza zilnic, la inceputul programului de lucru, cu exceptia situatiilor de forta majora sau caz fortuit, pe care seful serviciului public comunitar le consemneaza intr-un registru special constituit. Anexa la testul de examen are continutul prevazut in anexa nr. 3 si se listeaza in doua exemplare. La sustinerea probei practice, ambele exemplare ale anexei se completeaza de catre examinator si se semneaza de catre persoanele prevazute in formular, iar unul dintre exemplare se inmaneaza candidatului

(8) Statistica pentru anul precedent privind promovabilitatea la primul examen pentru fiecare scoala de conducatori auto si pentru fiecare instructor auto de pregatire practica se publica anual, pana la 31 martie, pe pagina de internet a D.R.P.C.I.V

(9) In sensul alin. (8), promovabilitatea la primul examen reprezinta raportul procentual, rezultat pe un anumit interval de timp, dintre numarul de candidati proveniti de la o scoala de conducatori auto care au fost declarati «admis», atat la proba teoretica, cat si la proba practica, la prima prezentare, si numarul total de candidati proveniti de la aceeasi scoala care s-au prezentat pentru prima data la examinare. In numarul total nu intra candidatii declarati «admis» la proba teoretica care nu au sustinut proba practica in intervalul de referinta, acestia urmand sa fie cuprinsi in calculul pentru urmatorul interval de referinta. Modalitatea de calcul al promovabilitatii la primul examen se aplica si pentru candidatii care au efectuat pregatirea practica cu un anumit instructor auto.

 • Persoana declarată „admis” la proba teoretică dar care nu se prezintă la proba practică de conducere a vehiculului în traseu, într-un termen de cel mult un an de zile de la data absolvirii cursurilor este declarată „respins”, urmând să efectueze un nou curs de pregătire.
 • Persoana declarată „respins” se poate programa la un nou examen după cel puţin 15 zilede la data la care a fost declarată „respins”, dar nu mai târziu de un an de zile de la absolvirea cursurilor, în caz contrar urmând să efectueze un nou curs de pregătire.

   Candidatii declarati admisi, la ambele probe,  vor putea ridica în ziua lucrătoare următoare de la Biroul Permise din incinta Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Alba, o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere(pentru 15 zile), urmând ca permisul de conducere să fie primit în decurs de 5-7 zile la domiciliul deţinătorilor, prin intermediul Companiei Naţionale Poşta Română.Scoala Auto ZACH va descrie sub forma video examinarea probei practice (traseul)


Proba practica – Traseul (extras din OMAI 268/2010 si OMAI 82/2013privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere)

PENALIZAREA GRESELILOR COMISE DE CANDIDAT:

1383207268_pdfDescarcare
Descarca lista greselilor comise de candidat

Examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă în:

a) proba teoretică, de cunoaştere a reglementării circulaţiei rutiere, a noţiunilor elementare de mecanică şi a noţiunilor de prim ajutor;

b) proba practică de conducere a autovehiculului în traseu, de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, corespunzătoare categoriei de permis solicitat corespunzătoare categoriei de permis solicitat;

Proba practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate.

(5) Candidatii declarati «admis» la proba teoretica se programeaza pentru sustinerea probei practice, in limita locurilor disponibile si in ordinea solicitarii

(6) Seful serviciului public comunitar stabileste zilnic examinatorii care desfasoara activitati de examinare. Repartizarea examinatorilor, cate unul pentru fiecare programator, se face de catre sistemul informatic, in mod aleatoriu Persoana declarată „admis” la proba teoretică dar care nu se prezintă la proba practică de conducere a vehiculului în traseu, într-un termen de cel mult un an de zile de la data absolvirii cursurilor este declarată „respins”, urmând să efectueze un nou curs de pregătire.

Persoana declarată „respins” se poate programa la un nou examen după cel puţin 15 zilede la data la care a fost declarată „respins”, dar nu mai târziu de un an de zile de la absolvirea cursurilor, în caz contrar urmând să efectueze un nou curs de pregătire.

Candidatii declarati admisi, la ambele probe, vor putea ridica în ziua lucrătoare următoare de la Biroul Permise din incinta Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Alba, o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere(pentru 15 zile), urmând ca permisul de conducere să fie primit în decurs de 5-7 zile la domiciliul deţinătorilor, prin intermediul Companiei Naţionale Poşta Română.

Art. 16. — În timpul probei practice, examinatorii urmăresc modul de comportare a candidaților, în funcție de categoria vehiculului, după cum urmează:

A. aptitudini și mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile B, BE și Tr, respectiv pentru subcategoria B1:

a) pregătirea și controlul vehiculului din punctul de vedere al siguranței circulației.

Candidații trebuie să facă dovada capacității de a se pregăti să conducă în siguranță, prin respectarea următoarelor cerințe:

1. să controleze vizual starea anvelopelor, blocurilor de lumini/semnalizare față/spate, catadioptrilor, precum și existența trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante și stingătorului de incendiu;

2. să controleze elementele legate de securitatea încărcării vehiculului: caroseria, obloanele de încărcare, modul de încărcare, stivuirea încărcăturii, numai pentru categoria BE sau Tr;

3. să controleze dispozitivul de cuplare și conexiunile instalației de frânare și ale instalației electrice între autovehicul și remorcă, numai pentru categoria BE sau Tr;

4. să verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, funcționalitatea direcției, frânei, instalației de ungere/răcire, spălătorului de parbriz, luminilor, semnalizării și avertizorului sonor;

5. să regleze scaunul și tetierele, dacă este nevoie, pentru a obține o poziție corectă;

6. să regleze oglinzile retrovizoare și centurile de siguranță, dacă este cazul;

7. să se asigure că ușile sunt închise și să elibereze frâna de ajutor;

b) manevre speciale care trebuie testate în legătură cu siguranța circulației, pentru categoria B și subcategoria B1.

Se asigură testarea modului de executare a cel puțin două manevre, dintre care o manevră de mers înapoi, dintre următoarele:

1. să efectueze o manevră de mers înapoi, menținând o traiectorie rectilinie, sau să efectueze o manevră de mers înapoi cu un viraj la dreapta ori la stânga, în locuri amenajate sau unde există posibilitatea;

2. să facă o manevră de întoarcere;

3. să parcheze vehiculul și să se repună în mișcare dintr-un loc de staționare paralel, oblic sau perpendicular, mergând pe direcția înainte ori înapoi, pe teren neted, în pantă sau în rampă;

4. să frâneze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgență este facultativă;

c) manevre speciale care trebuie testate din punctul de vedere al siguranței circulației, pentru categoria BE sau Tr:

1. să efectueze cuplarea și decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul trăgător; manevra trebuie să înceapă cu autovehiculul și remorca sau semiremorca în staționare, aflate unul lângă celălalt în spații amenajate;

2. să meargă pe direcția înapoi, descriind astfel o curbă prestabilită;

3. să parcheze în siguranță pentru încărcare/descărcare;

d) comportamentul în trafic.

Candidații trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situații normale de trafic, în condiții de siguranță completă și cu precauțiile necesare, astfel:

1. să părăsească un loc de staționare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum lateral;

2. să folosească drumuri drepte, să întâlnească vehicule, inclusiv în pasaje înguste;

3. să abordeze curbe;

4. să pătrundă și să traverseze intersecții și joncțiuni;

5. să schimbe direcția: să vireze la dreapta sau la stânga, să schimbe banda de circulație;

6. să intre/să iasă pe/de pe o autostradă sau o altă cale similară, dacă este cazul; să treacă de pe banda de accelerare/ieșire pe banda de decelerare;

7. să depășească alte vehicule, obstacole, mașini staționate, să fie depășiți de alte vehicule, dacă este cazul;

8. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecții cu sens giratoriu, treceri la nivel, stații de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum și circulația în tunele;

9. să fie precauți și să ia măsurile de siguranță înainte de coborârea din vehicule;

B. aptitudini și mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tb și Tv, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 și D1E:

a) pregătirea și controlul tehnic al vehiculului din punctul de vedere al siguranței traficului.

Candidații trebuie să facă dovada capacității de a se pregăti pentru conducerea în siguranță, prin respectarea următoarelor cerințe:

1. să verifice vizual, în ordine aleatorie, starea anvelopelor, fixarea roților, starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor, a blocurilor de lumini/semnalizare față/spate, a catadioptrilor, precum și existența trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante și a stingătorului de incendiu

2. să controleze elementele de securitate legate de încărcarea vehiculului: caroseria remorcii, obloanele de încărcare, mecanismul de încărcare, dacă este cazul, sistemul de închidere a cabinei, modul de încărcare, fixarea încărcăturii, numai pentru categoriile C, CE și Tr, respectiv pentru subcategoriile C1 și C1E;

3. să controleze mecanismul de cuplare și conexiunile instalației de frânare și instalației electrice, numai pentru categoriile CE, DE, Tr și Tv, respectiv pentru subcategoriile C1E și D1E;

4. să verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, funcționalitatea mecanismului de direcție, a instalației de frânare, a instalației de ungere/răcire, a luminilor, semnalizării și a avertizorului sonor;

5. să cunoască și să urmărească aparatura de înregistrare a vitezei;

6. să regleze scaunul și tetierele pentru a obține o poziție corectă, după caz;

7. să regleze oglinzile retrovizoare, să cupleze, după caz, centura de siguranță și să elibereze frâna de ajutor;

8. să fie capabili să ia măsurile speciale pentru securitatea vehiculului, să controleze caroseria remorcii, ușile de serviciu, ieșirile de urgență, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingătoarele și alte echipamente de siguranță, numai pentru categoriile D, DE, Tb, Tv și Tr, respectiv pentru subcategoriile D1 și D1E;

9. să citească o hartă rutieră, facultativ;

b) manevre speciale care trebuie testate pentru siguranța circulației:

1. să efectueze cuplarea și decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul trăgător, numai pentru categoriile CE, DE, Tr și Tv, respectiv pentru subcategoriile C1E și D1E; manevra trebuie să înceapă cu autovehiculul și remorca în staționare unul lângă altul, în locuri amenajate sau unde există posibilitatea și nu se încalcă o regulă de circulație;

2. să meargă pe direcția înapoi, astfel încât să realizeze descrierea unei curbe prestabilite;

3. să parcheze în mod sigur pentru a încărca/descărca pe o rampă/pe un chei de descărcare sau pe o instalație asemănătoare, numai pentru categoriile C, CE și Tr, respectiv pentru subcategoriile C1 și C1E;

4. să parcheze pentru a lăsa să urce sau să coboare în siguranță călătorii unui autobuz, numai pentru categoriile D, DE, Tb și Tv, respectiv pentru subcategoriile D1 și D1E;

c) comportamentul în trafic.

Candidații trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situații normale de trafic, în condiții de deplină siguranță și luând toate precauțiile necesare, astfel:

1. să părăsească un loc de staționare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum fără prioritate;

2. să folosească drumuri drepte, să se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv în pasaje înguste;

3. să abordeze curbe;

4. să pătrundă și să traverseze intersecții și joncțiuni;

5. să schimbe direcția: să vireze la dreapta și la stânga, să schimbe banda de circulație;

6. să intre/să iasă pe/de pe autostradă sau pe/de pe drumuri similare, dacă este cazul; intrare de pe banda de accelerare și ieșire pe banda de decelerare;

7. să depășească alte vehicule, obstacole, mașini care staționează, să fie depășiți de alte vehicule, dacă este cazul;

8. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecții cu sens giratoriu, treceri la nivel, stații de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum și circulația în tunele;

9. să fie precauți și să ia măsurile de siguranță înainte de coborârea din vehicule.

Art. 17. — Evaluarea probei practice se efectuează după următoarele criterii:

a) evaluarea ține cont de ușurința candidatului de a utiliza diferitele comenzi ale autovehiculului și de stăpânirea de care dă dovadă în încadrarea în trafic în deplină siguranță. Greșelile de conducere sau comportamentul periculos care amenință siguranța imediată a vehiculului de examen, a călătorilor sau a altor participanți la trafic, fie că au necesitat sau nu intervenția examinatorului, vor fi sancționate cu acordarea calificativului

„Respins”, examinatorul având libertatea de a hotărî dacă se impune continuarea examinării până la expirarea timpului afectat probei practice;

b) în timpul evaluării, examinatorul acordă o atenție deosebită comportamentului preventiv și calm adoptat de candidați la volan, ținând seama de stilul de conducere în ansamblu, de modul de conducere adaptat și ferm, în deplină siguranță, în raport cu starea drumului, condițiile meteorologice, acțiunile celorlalte vehicule și ale celorlalți participanți la trafic, în special ale celor cu vulnerabilitate sporită, cum ar fi: copiii, pietonii, bicicliștii și persoanele cu mobilitate redusă; de asemenea, se va ține seama de capacitatea de anticipare și, după caz, de soluționare a situațiilor periculoase cu risc crescut de producere a accidentelor;

c) în plus față de elementele prevăzute la lit. a) și b), examinatorul evaluează candidatul cu privire la:

1. stăpânirea vehiculului, ținând cont de următoarele: folosirea corectă a scaunului, a tetierelor și a centurii de siguranță; utilizarea corectă a farurilor; folosirea corectă a ambreiajului, a schimbătorului de viteze, a accelerației, a frânei și menținerea direcției, numai pentru categoriile BE, C, CE, DE și, respectiv, pentru subcategoriile C1, C1E și D1E; confortul călătorilor, care implică conducerea calmă, fără accelerări brutale sau frânări bruște, numai pentru categoriile D, DE, Tb și Tv, respectiv pentru subcategoriile D1 și D1E;

2. conducerea judicioasă și cu grijă pentru mediul înconjurător, ținând cont de turația motorului, de treptele de viteză, de frână și de accelerație, numai pentru categoriile BE, C, CE, D, DE și Tr, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 și D1E;

3. capacitatea de observație: observația panoramică, folosirea corectă a oglinzilor retrovizoare, vizibilitate la distanță mare, medie și mică;

4. prioritate/cedarea trecerii: acordarea priorității în intersecții și joncțiuni, cedarea trecerii în celelalte situații, precum schimbarea direcției de mers sau a benzii de circulație ori executarea manevrelor particulare;

5. încadrarea corectă pe drum, pe benzile de circulație, în intersecțiile cu sens giratoriu, în curbe, în funcție de tipul și de caracteristicile vehiculului; preselectarea benzilor;

6. distanța de siguranță: menținerea unei distanțe adecvate în față și în spate, menținerea unei distanțe adecvate față de ceilalți participanți la trafic;

7. viteză: respectarea limitelor maxime de viteză; adaptarea vitezei la condițiile meteorologice și de circulație și, dacă este cazul, la limitele maxime de viteză, menținerea unei viteze care să permită oprirea la distanță vizibilă și în siguranță; corelarea vitezei cu cea a vehiculelor de aceeași categorie;

8. comportamentul corect la semafoare, respectarea indicațiilor polițiștilor rutieri, luarea în considerare a indicatoarelor rutiere, respectarea semnificației marcajelor rutiere;

9. semnalizarea în timp util, prin semnalele necesare și corecte; reacția corectă la toate semnalele date de ceilalți participanți la trafic;

10. frânare și oprire; încetinire la timp, frânare și oprire în funcție de împrejurări; anticipare; folosirea diverselor posibilități de frânare sau a celor de reducere a vitezei, altele decât frâna de serviciu, numai pentru categoriile C, CE, D și DE.

Art. 18. — (1) În cadrul probei practice de conducere a vehiculului în traseu, examinatorii sunt obligați:

a) să nu modifice locul de plecare la proba practică, comunicat candidaților;

b) să verifice identitatea candidaților pe baza actului de identitate valabil, dosarul de examen, prezența în programatorul de examen, precum și starea tehnică a vehiculelor cu care se efectuează proba practică;

c) să consemneze în anexa la testul de examen, sub semnătură, mențiunile referitoare la candidații declarați admiși la proba teoretică care nu se prezintă la proba practică;

d) să explice candidaților modul de desfășurare a probei și să le comunice clar și din timp traseul ce urmează a fi parcurs;

e) să asigure prezența în vehicul cel puțin a unui martor pe timpul examinării fiecărui candidat;

f) să nu permită accesul în vehicul al altor persoane, cu excepția candidaților, a martorilor sau a persoanelor cu atribuții de control;

g) să nu permită transmiterea de indicații și sfaturi candidatului în timpul examinării;

h) să urmărească cu atenție modul de efectuare a manevrelor de conducere a vehiculului, să intervină în situații deosebite când din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulație;

i) să nu angajeze cu candidații discuții de altă natură decât cele legate de executarea probelor respective;

j) să nu indice candidaților efectuarea unor manevre care ar încălca regulile de circulație sau semnalizarea rutieră;

k) să nu întrerupă desfășurarea examenului în mod nejustificat;

l) să manifeste obiectivitate în aprecierea cunoștințelor și în acordarea calificativelor, având o comportare civilizată față de candidați.

(2) Supravegherea modului de desfășurare a probei practice a examenului se poate efectua și cu mijloace tehnice, cu avizul D.R.P.C.I.V.

Art. 19. — Timpul afectat probei practice trebuie să fie de minimum 25 de minute pentru categoriile B, BE și subcategoria B1 și de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii și subcategorii, cu excepția categoriei A și subcategoriei A1, care sunt reglementate la art. 15 alin. (6), iar distanța parcursă trebuie să fie suficientă pentru ca examinatorul să poată aprecia aptitudinile și comportamentul candidaților. Timpul de conducere nu include primirea candidatului, pregătirea vehiculului, verificarea tehnică a vehiculului privind siguranța circulației, manevrele speciale și anunțarea rezultatului probei.

Art. 20.

(1) Neîndeplinirea obligațiilor și neexecutarea corectă a manevrelor prevăzute la art. 16 se penalizează de către examinator prin consemnarea, pe fila „verso” a anexei la testul de examen, a literei „I” în căsuțele corespunzătoare regulii încălcate, ori de câte ori s-a constatat acea greșeală.

(2) Calculul punctelor de penalizare acumulate pentru fiecare regulă încălcată se realizează prin înmulțirea punctelor de penalizare cu numărul de greșeli consemnate de examinator.

Art. 21.

(1) Candidatul care cumulează cel mult 20 de puncte de penalizare în timpii prevăzuți la art. 19 este declarat admis la proba practică.

(2) Candidatul care a depășit punctajul maxim de penalizare înaintea expirării timpilor prevăzuți la art. 19 este declarat respins.

Art. 22. — Contestațiile la probele de examen în vederea obținerii permisului de conducere se soluționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 23.

(1) Restricțiile medicale, adaptările obligatorii ale autovehiculelor și aspectele administrative se înscriu la rubrica „Restricții” din permisul de conducere, potrivit codurilor comunitare armonizate prevăzute în anexa nr. 8.

(2) Restricțiile medicale se înscriu, potrivit reglementărilor legale, în fișa medicală-tip, precum și în fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor, prevăzută în anexa nr. 2, de către medicul autorizat, în condițiile legii.

(3) Adaptările obligatorii ale autovehiculelor pentru conducerea acestora de către persoane cu anumite dizabilități se stabilesc de către unitatea autorizată să efectueze pregătirea candidatului, cu viza unității de asistență medicală ambulatorie de specialitate autorizate care a emis fișa medicală pentru persoana respectivă.

(4) Codurile aferente aspectelor administrative prevăzute în anexa nr. 8 se stabilesc și se înscriu în permisul de conducere, potrivit prezentului ordin, de către personalul serviciilor publice comunitare.

(5) Cu ocazia preschimbării unor permise de conducere emise de alte state membre ale Uniunii Europene, restricțiile înscrise în acestea se preiau în permisele de conducere preschimbate.

(6) În cazul în care un candidat promovează proba de verificare a aptitudinilor și comportamentului pe un vehicul cu transmisie automată, acest lucru se înregistrează pe orice permis eliberat pe baza unei astfel de examinări. Permisele cu această mențiune se utilizează doar pentru conducerea vehiculelor cu transmisie automată. Vehicul cu transmisie automată înseamnă un vehicul în care raportul de angrenare între motor și roți poate fi variat doar prin folosirea pedalei de accelerație sau a celei de frână. În cazul vehiculelor din categoria A și subcategoria A1, vehicul cu transmisie automată înseamnă un vehicul care nu are pedală de ambreiaj sau manetă.


Nu ezita sa ne contactezi


Contact